Tip os log ind

Unge med handicap har ret til en god ungdomsuddannelse

04. december 2017, 13.05

Individuelt Alle skal have mulighed for at tage en ungdomsuddannelse, også unge med handicap der ikke er i stand til at gennemføre gymnasiet og andre traditionelle ungdomsuddannelser. Den treårige særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) er netop skabt til de unge, der ikke har mulighed for at tage den traditionelle vej i uddannelsessystemet.

Det er kommunerne, der visiterer til STU'en, og selve idéen med uddannelsen er, at den skal skræddersyes til den enkelte elevs behov. Men netop den præmis, oplever vi, skrider i disse år. Kommunerne er i stigende omfang dels begyndt at standardisere tilbuddene, dels nægte elever mulighed for at benytte STU-tilbud fra andre kommuner, selv om de tilbud passer bedre til eleven.

Alt for mange kommuner har kun ét tilbud, som alle får - uanset om de har cerebral parese (spastisk lammelse), er autist eller er udviklingshæmmet. Det giver ingen mening.

Når disse unge efterspørger en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, så er det jo netop, fordi deres behov er så forskellige og er defineret af den funktionsnedsættelse, de har. Derfor skal tilbuddet været skræddersyet til den enkelte elev.

STU'en er lige nu under evaluering, og Spastikerforeningen vil gerne opfordre alle kommunalpolitikere til at arbejde for, at STU'en fortsat skal være et tilbud til alle, der ikke kan tage en ordinær ungdomsuddannelse - også selv om det ligger i nabokommunen.


Ordet er dit