Tip os log ind

Fremsynet og ansvarlig taxilov

03. marts 2017, 15.08

DEBAT Efter flere års tilløb og næsten et års forhandlinger bare i denne omgang har Danmark endelig fået en ny, moderne og teknologivenlig taxilov. En lov, der udelukker skattesnyd og bekæmper social dumping. Herudover er der altså tale om en lov, der møder opbakning fra stort set hele Folketinget. På den måde sikrer vi altså den ro og stabilitet i taxibranchen, som længe har været efterspurgt.

Desværre er mange kritikere delvist lykkedes med at tegne det billede, at det med den nye taxiaftale bliver svært at få en taxi i de mere tyndt befolkede områder. Argumentet synes at være, at når vi ophæver den geografiske begrænsning for taxikørsel, så vil alle taxier vælge at køre i de allerstørste byer. Imidlertid opstod dette problem allerede med Lars Løkkes strukturreform i 2007, hvor flere kommuner og dermed også taxi-distrikter blev slået sammen til større enheder. Derefter forsvandt nogle af de lokale taxier ind til de større byer, hvor der var flere at køre med. Der er altså tale om et beklageligt problem, der allerede findes. Men et problem, som nu skal løses med den nye aftale. Blandt andet kan vognmænd i tyndt befolkede områder nu søge dispensation til mindre krævende betingelser for at drive vognmandsforretning, antalsbegrænsningen ophæves, så der alt i alt kommer langt flere taxier, og de regionale trafikselskaber vil også kunne øge udbuddet af for eksempel fleks-trafikken. Det er blot nogle af de gode initiativer i taxaloven.

Loven skal evalueres løbende og minimum efter et år, efter tre og efter seks år. Her bliver der mulighed for at ændre på reglerne for at gøre dem bedre, men alt i alt har vi altså landet en teknologivenlig aftale, der gør op med skattesnyd, og som gavner hele Danmark.


Ordet er dit