Tip os log ind
Foto: Martin Ballund

130 nye boligenheder midt i et naturskønt område - tak for kaffe

02. juni 2018, 08.00

Boligbyggeri På mandagens møde i Plan- og Vejudvalget er et dispensationsforslag for et boligområde ved Borgdalsvej i Sejs-Svejbæk til afstemning.

Dispensationen er nødvendig fordi området udvides mod nord i forhold til Kommuneplanen17-28, ind i et beskyttet istidslandskab. Dispensationen vil give mulighed for, at lokalplanen kommer til at indeholde i alt 26 fritliggende parcelhuse og op til 105 tæt/lav eller etageboliger - det er dobbelt så mange nye boliger, som kommunen stillede i udsigt i løbet af efteråret hvor bølgerne gik højt i Sejs-Svejbæk om det nye boligområde.

Hvis planen effektueres, vil man snart møde en ca. 200 m lang og 9 m høj boligkarré, der hvor der tidligere var skov lige inden man kører ind i Sejs-Svejbæk. Da der vil være krav om støjafskærmning mellem de nye boliger og Borgdalsvej, skal der også være en 3 meter høj støjvold.

Desuden giver dispensationen mulighed for, at en eksisterende bolig kan nedrives. Udvidelsen blev netop argumenteret igennem for at den tilhørende nye omfartsvej ikke skulle gå lige igennem denne bolig!

Hans Okholm, hvor er dine tidligere politiske ambitioner omkring landskabelige værdier og byggeri blevet af - ambitioner om pænt, æstetisk og diskret bebyggelse som passer ind i det smukke landskab i Sejs-Svejbæk? Som formand for udvalget burde netop du opprioritere disse og være garant for at tingene passer ind, hvilket du i øvrigt også tidligere har været. Du har hele tiden krævet, at man følger strukturplanen i Sejs-Svejbæk. Den nye plan er så afgørende forskellig fra den vedtagne strukturplan, at den vil kræve en ny miljøvurdering. Så hvad har ændret sig?

Lige nu ser det ud som om, man har givet op, og blindt følger det tidligere udvalgs tilgang - udvikler/bygherre får stort set lov til at gøre som han vil, og ethvert byggeri er åbenbart godt byggeri, uanset stil og om det passer ind i landskabet eller ej.

Det er jer som politikere, der udstikker rammerne herfor, man må desværre konstatere, at kvantitet går frem for kvalitet når op til 105 tæt/lav eller etageboliger skal presses ind i et særligt bevaringsværdigt landskab. Er dette virkelig ambitionsniveauet for nybyggeri og udvikling i Silkeborg Kommune?


Ordet er ditMere Debat