Tip os log ind
Sorring Renseanlæg er forholdsvis lille og er derfor meget sårbar overfor forurening. I løbet af nogle år skal spildevandet fra Sorring kobles på Silkeborgs renseanlæg på Søholt, og blandt andet også derfor er kommunen meget opsatte på at få stoppet forureningen med cadmium i Sorring.
Foto: Bjarne Gregersen

Ukendt person hælder maler-rester i kloakken

11. september 2011, 07.52

1.000 kroner ekstra om dagen koster det Silkeborg Kommune, at spildevandet i Sorring igen og igen bliver forurenet med tungmetallet cadmium.

- Forureningen betyder, at spildevandsslammet ikke kan bringes ud på landmændenes marker. Det skal istedet deponeres. Sådan har det været lige siden maj med Sorring Renseanlæg, fortæller miljøingeniør Hanne B. Lorentzen fra Silkeborg Kommune.

Cadmium hører nemlig til de helt farlige tungmetaller, der optages let af planter og havner via fødekæderne i menneskets nyrer og lever. Her lagrer stoffet sig og kan blandt andet føre til nyreskader.

Helt præcist var det mandag den 2. maj, at der i år blev målt en voldsom høj koncentration af cadmium i spildevandet på syv gange den tilladte grænseværdi. Siden er forureningen faldet gradvist, dog med fornyet opadgående tendens i både juli og august. Dermed tyder det på, at det er en forurening, der foregår kontinuerligt. Men det har hidtil været umuligt for Silkeborg Kommune at finde frem til forureningskilden.

Ikke første gang
- Derfor henvender vi os nu til alle borgere i Sorring, der i løbet af de nærmeste dage får tilsendt et brev, hvor vi fortæller om forureningen, og om hvad den kan skyldes. Vi håber, at det kan være med til at løse problemet, siger Hanne B. Lorentzen.

Kommunen har henvendt sig til virksomhederne i området, men det ser ikke ud til, at forureningen stammer herfra. Forureningen kan da også lige så godt stamme fra private, for cadmium findes i kunstnerfarver, i keramikfarver, i rensestoffer til for eksempel rensning af pensler, i genopladelige batterier og er et spildprodukt fra kunstgødning. Forureningen kan derfor skyldes, at en eller anden hælder malingrester i sit afløb.

- Vi har også forsøgt at tage prøver forskellige steder i kloakkerne for om muligt at spore os ind på, hvor forureningen kommer fra. Men det har ikke ført til noget, for så skal man jo være heldig lige at ramme det tidspunkt, hvor der bliver forurenet, og det er måske kun lige i ti minutter, siger Hanne B. Lorentzen.

Noget tyder også på, at forureneren har gjort det før. For I januar 2010 skete der også en ekstraordinær stor tilførsel af cadmium til spildevandet, og selvom indholdet efterfølgende faldt til under grænseværdien, så har cadmiumindholdet i Sorrings spildevand konstant holdt sig forholdsvist højt set i forhold til andre renseanlæg.


Ordet er dit