Tip os log ind
Brugen af akut-lægehelikopteren kører foreløbigt som et forsøg i 13 måneder, og skal herefter evalueres.

Lægehelikopter i luften i Karup

01. juni 2011, 09.34

Nu er chancerne for at overleve kritisk sygdom og alvorlige ulykker blevet bedre.

I dag bliver en ny, døgnbemandet akut-lægehelikopter nemlig indviet. Den har base i Karup Lufthavn, og skal sættes ind i særligt hastende situationer, hvor tiden er en afgørende faktor.

Akut-lægehelikopteren er et supplement til det nuværende beredskab med ambulancer og læge-biler.

Den skal dække det store geografiske område, Region Nordjylland og Region Midtjylland, som samarbejder om ordningen.

Helikopteren har en bemanding på tre: en pilot, en ambulance-behandler/paramediciner og en speciallæge i anæstesiologi. Foruden patienten er der plads til en passager.

Læge-teamet skal kunne rykke ud 24 timer i døgnet og efter opsamling af patienter lande på de sygehuse, som modtager akutte patienter. Nogle steder kan helikopteren ikke lande på sygehuset, men på en opsamlingsplads få minutter væk. Det gælder eksempelvis i Viborg, hvor den skal lande på Viborg Flyveplads.

Det bliver den tredie akut-helikopter i landet, og den første, der kan rykke ud om natten. Den vil især kunne gøre gavn i tyndt befolkede områder, der har lang køretid til sygehusene:

Forsøgsordningen koster 59,6 millioner kroner. Den er kommet i luften med penge fra en statslig pulje på 600 millioner kroner til sundhedsfremmende tiltag i udkantsområder.


Ordet er dit