Tip os
Skanderborg

Vandets Dag fejret på Fælleden

Håndboldbørn fra hele kommunen til sjov fællestræning med topspillere

DF byder veteranhjem velkommen

DEBAT Da Dansk Folkepartis byrådsgruppe i Skanderborg forslog, at man også skulle markere de danske veteraner i vores ko...

Deponering af de ældre i Låsby

DEBAT Nej, de ældre i Låsby skal ikke deponeres, som Ole Hanberg fra Låsby sk...

På sin plads med kommunens udvidede erhvervsservice

DEBAT Ikke længe efter at Skanderborgs nye rådhus stod klar på Fælleden, traf byrådet en beslutning om, at Borgerservice...

Låsby Søpark stødt på grund?

DEBAT I efteråret blev Låsby Søpark indviet under stor festivitas med borgmester, formand for Skanderborg Forsyning og e...

Husk børnepassage på Låsbyvej i Veng

DEBAT Det er med stor tilfredshed på byrådsmødet den 1. marts at opleve en glad formand for miljø- og planudvalget, Clau...

Fritag de frie skoler i Skanderborg for ejendomsskat

DEBAT Skanderborg Kommune skal være en kommune hvor private initiativer, også på børne- og ungeområdet, bydes hjerteligt...

Vi skal styrke folke-skolen i Skanderborg

DEBAT Nu er det ikke længere 86, men 87 af landets 98 kommuner, der bruger flere penge pr. elev til at drive folkeskole ...

Landets sjettehøjeste tilvækst

SKANDERBORG/RY/GALTEN Mange familier flytter til Skanderborg Kommune i denne tid. I 2016 ...

Flere frivillige skal redde hjerter

Appel fra Seniorrådet til byrådet, som ikke er afvisende

Bevar små børnehaver og vuggestuer

DEBAT Bevar små børnehaver og vuggestuer ved projekt nyt børnehus i Skanderborg by!Venstre ønsker dialog omkring bevarel...

God økonomi i klimaprojekter

DEBAT Der har i den seneste tid været en del debat i pressen omkring økonomien i klimatilpasningsprojekter. Denne debat ...

Byrødder med i Rigtige Mænd

Kai Høstrup bliver tovholder på byrådets hold

Skanderborg Kommune knopskyder efter »hovsa-princippet«

DEBAT Dagsorden for marts måneds byrådsmøde i Skanderborg er en uskøn læsning, hvis man som ansvarlig politiker kerer si...

Skal Låsbys ældre deporteres?

DEBAT Efter mængden af indlæg fra kommunalpolitikere og kandidater i diverse trykte medier, fornemmer man klart, at næst...

Der skal styr på økonomien i klimaprojektet i Låsby

DEBAT Åbent brev til borgmester Jørgen Gaarde.Vedr. klimaprojektet i Låsby.Det var fra starten et fint projekt, hvor Ska...

Gamle rotter i Kulturhuset

SKANDERBORG Tre gamle drenge fra den danske, folk-, rock-, og blues-scene - Lasse Helner,...
Se flere nyheder fra Skanderborg