Tip os

Voldumcentret overlever og udvides

13. september 2017, 12.55

Plejecenter Voldumcentret får fordoblet kapaciteten med 10 nye boliger, og de skal være klar til indflytning i 2020.

Gennem et konstruktivt samarbejde mellem aktørerne for et friplejehjem i Voldum, Voldum Lokalråd og de lokale byrådspolitikere er det lykkedes at få en politisk stillingtagen til Voldumcentrets fremtid.

Siden nedlæggelsen af Voldum skole som kommunal folkeskole har der været en berettiget bekymring lokalt for, at Voldumcentret grundet sin størrelse ville lide samme skæbne som skolen, når der ifølge plejebolighandleplanen skal opføres nye plejeboliger i Hinnerup eller Hadsten efter 2020.

Det var derfor med rettidig omhu, at ildsjælene bag etableringen af et friplejehjem i Voldum bragte dette op til debat igen i foråret for at få en klar politisk stillingtagen i år. Såfremt det ikke var muligt at få politisk udmelding ved budgetforhandlingerne I år, var der lokal opbakning til at arbejde videre på etablering af et friplejehjem.

Politikerne har nu meldt ud, og Venstre fik også fremrykket byggeriet, så det er klar til indflytning i 2020 og ikke 2021 som foreslået af Socialdemokratiet, da der jfr. plejebolighandleplanen allerede nu er en meget lav dækningsgrad (antallet af boliger pr. 100 indbyggere over 80 år) i den østlige del af kommunen.

Venstre havde gerne samarbejdet om mulighederne for et friplejehjem, hvis en udvidelse af det nuværende Voldumcenter ikke kunne blive en realitet. Men som formand for Landsbyrådet og som lokal borger i Voldum er jeg godt tilfreds med, at det er lykkedes at fastholde denne decentrale kommunale service, med fokus på god service og nærhed til borgerne. Det skal være attraktivt at bo i vores mindre lokalsamfund - også i fremtiden.


Ordet er dit