Tip os
Foto: Jens Anker Tvedebrink

Vindmøller og kommuneplan

31. januar 2017, 13.37

DEBAT Lad mig lige ridse op: Ved sidste kommuneplanrevision i 2013 blev der fra staten anvist, at kommunerne skulle planlægge for vindmøller ud fra helt konkrete anvisninger.

Disse var suppleret med et rejsehold til at afklare og udrede spørgsmål i forhold til en enig folketingsbeslutning om, at planlægge for at opsætte landbaserede vindmøller.

Dette blev loyalt udført efter møde i bl.a. Kjellerup og vedtaget af det daværende byråd.

Det nye byråd valgte så at ændre beslutningen med en justering i forhold til Marsvinslund-projektet.

I forlængelse deraf udsattes alle de planlagte projekter til efter en fornyet støjvurdering af den lavfrekvente støj.

Derfor er det også overraskende, at Plan-, Miljø- og Klimaudvalget i det netop frem- lagte kommuneplanforslag valgte at fastholde beslutningen fra 2013 med den tilføjelse, at det altid var en politisk vurdering, om mølleprojekterne kunne gennemføres.

Det var det, som jeg og flere i byrådet undrede os over ved fremlæggelsen af forslag til ny kommuneplan.

Forundringen blev ikke mindre efter læsningen af Jarl Gorridsens forklaring i MJA om, at planlægningen for vindmøller er forkert, som Folketinget har besluttet det.

Altså, hvis man ikke vil gennemføre det som Folketinget og KL enedes om at anbefale, så sig det og træk det ud af kommuneplanen.

Den lidt slatne tilgang med, at vi tager det med i planen, men mener det ikke, skaber kun en forståelig frustration, som ingen kan være tjent med.

Hvordan skal en eventuel investor forholde sig til det som anbefales?

Der er da ingen, der ønsker at forholde sig til noget så usikkert og uafklaret.

Hvordan kan borgerne i de udpegede områder leve med denne uklarhed for deres ejendom og nærområder.

Det er ikke rimeligt, og SF må klart melde ud: Det er en ommer.

Men tummel bliver der med den foreslåede formulering, og det synes SF er dårligt politisk håndværk. I SF beder vi om klare rammer, som borgere og forvaltning kan pejle efter.


Ordet er dit