Tip os
Foto: Kenneth Lynghøj.

Uformelt borgermøde om flisplads i byskoven

Kommunen vil fortælle, hvorfor man har lavet omdiskuteret flisplads
05. januar 2017, 20.00

LÅSBY Som omtalt i Midtjyllands Avis har Skanderborg Kommune fældet træer og lagt stabilgrus i et område midt i Låsbys rekreative byskov.

Meningen er at skabe en oplagringsplads til træ og flis fra den lokale skovdrift.

Det bynære skovområde, bruges flittigt af blandt andre dagplejere, hundeluftere, motionsløbere og andre til rekreative formål, og træfældningen og flispladsen har vakt en del lokal opsigt, kritik og debat blandt Låsby-borgerne.

Blandet andet på byens facebook-gruppe, hvor kommentarerne spænder fra »Så meget skov i hele Danmark, og så vælger de at smadre en lille oase midt i en landsby. Det givet ingen mening« fra Roan Rasmussen til Søren Bøtkers »Det er jo klart at de gamle træer skal udnyttes inden de dør og rådner op. Så trods det, at jeg selv lige fik et gisp, så tror jeg det ender med, vi bliver godt tilfredse. Hellere en vedligeholdt skov, der er lidt tid undervejs i stedet for et tilvokset krat«.

Nu har tre lokale borgere Jeanette Skov Larsen, Kjeld Jensen og Børge Møller - de to sidstnævnte er medlem af Låsby Borgerforening - taget initiativ til en slags uformelt borgermøde om sagen.

Skanderborg Kommune vil mødes med interesserede borgere på stedet for at fortælle om, hvorfor pladsen er lavet, og generelt om hugstplanerne i skoven. Samtidig vil de svare på spørgsmål.

Fra kommunen deltager skov- og landskabsingeniør Thomas Brandt Ebbesen og skovfoged Kai Boisen fra Skovdyrkerforeningen.

Mødet finder sted den 15. januar.


Ordet er dit