Tip os

Tromlefører/håndman

Tromlefører/håndmand

Til selskabets anlægsteam søges snarest muligt 1 specialarbejder.

Personen vi søger

. har erfaring med vejopbygning
. er en rutineret maskinfører
. er positiv og besidder en høj arbejdsmoral

Jobbet

. du bliver en del af vores entreprenørteam, hvis hovedopgave det er at vedligeholde

og nyanlægge hovedkloakledninger.

Vi tilbyder

En arbejdsplads med en moderne maskinpark og gode arbejdsvilkår samt en række personalegoder.

Vilkår:

Løn forhandles individuelt og efter kvalifi kationer.

 

Ansøgning

Ansøgning mailes til info@ibspild.dk eller sendes til

Ikast-Brande Spildevand as

Europavej 2

7430 Ikast

www.ikast-brandespildevand.dk

 

Ansøgningsfrist er fredag den 29. september 2017.

 

Ikast-Brande Spildevand A/S er et kommunalt ejet aktieselskab, som har ansvaret for drift og vedligeholdelse af hovedkloakledninger og renseanlæg i Ikast-Brande Kommune. Selskabet påregner store investeringer i de kommende år, dels med baggrund i løbende vedligeholdelse af ledningsnettet, men også på grund af krav til investeringer if. statens Vandplaner samt Klimatilpasning af nettet.

 

Se flere jobs