Tip os

Transportfakta om biogasanlæg

11. oktober 2017, 14.33

Biogas En række gæve Lemming-borgere, bl.a. Jan Klinkby, har i den sidste tid fået aktiveret pressen i deres kritik vedrørende opførelse af biogas-anlæg i Lemming. Først og fremmest den øgede trafik anlægget forårsager. Udenforstående får sikkert indtryk af, at det drejer sig om en meget kraftig trafikforøgelse, derfor vil jeg gerne opridse fakta, baseret på kommunens målinger og biogas-anlæggets kapacitet:

Der kører i øjeblikket 13 tunge transporter i gennemsnit om dagen forbi Jan Klinkbys ejendom. Hvis anlægget opføres, stiger antallet med 2 transporter i gennemsnit daglig til i alt 15. Det er altså denne forøgelse med 2 transporter det handler om. De øvrige forsyninger til biogas-anlægget bliver fremført i rør fra 3 ejendomme, samt som vejtransporter ad en vej, der går gennem det åbne land, fra Allingålyst-siden. Der bliver ikke planlagt transport gennem Nisset.

Var det så dårligt, om også Lemming kom til at forsyne landet med grøn energi?

Det er blevet forslået at biogas-anlægget opføres et andet sted, længere væk. I så fald vil det ikke være muligt at fremføre gyllen i rørledning, men alt må køres som vejtransport. Det vil mangedoble transportbehovet.

Er det et ønskværdigt alternativ?


Ordet er dit