Tip os

Teamkoordinator til Arbejdernes Byggeforening (ejendomsfunktionær/anlægsgartner)

I forbindelse med omorganisering af vores driftsområder søger vi en ejendomsfunktionær/anlægsgartner til at indtræde i et ud af 3 områder som teamkoordinator med direkte reference til områdelederen.

Dine primære opgaver vil være at

. Planlægge, gennemføre og opfølge drift og vedligeholdelse af anlæg og udvendige arbejder

. Koordinere anlægsarbejder for 6 - 10 ejendomsfunktionærer og løsarbejder

. Fordele ressourcer i samarbejde med områdelederen

. Deltage aktivt i den praktiske udførelse af plejen for de grønne områder, fælles arealer, veje og P-pladser

. Udarbejde plejeplaner og renoveringsforslag for de grønne områder og anlæg

. Forelægge plejeplaner og renoveringsforslag for Team Teknik & Drift, områdeledere og afdelingsbestyrelser

. Deltage i planlægning, iværksættelse og udførelse af vintervedligehold

. Sammen med områdelederen tager du ansvar for vedligeholdelse og optimering af maskinparken

. Deltage i markvandringer og relevante beboer- /afdelingsmøder

. Udføre diverse beboeropgaver med relationer til anlæg

. Sparre og erfaringsudveksle med gruppekoordinatorer i de 2 øvrige områder

. Tage ansvar for fælles indkøbsaftaler med de 2 øvrige områder, omkring salt, gødning, kalk, og råstoffer som muld, sand mv.

Hvem er vi

. Vi bidrager med et godt arbejdsmiljø og tager selv medansvar for trivselen

. Vi ser hinanden og gør hinanden gode ved at dele erfaringer og viden

. Vi tør gå nye veje, for at få mere ud af det vi har

. Vi værdsætter vores beboerdemokratiske spilleregler og forventningsafstemmer altid med vores kolleger, beboere og samarbejdspartnere

. Vi er fleksible, fagligt ambitiøse og sætter en ære i at tænke et skridt frem i opgaveløsningen

. Vi målsætter og planlægger sammen i teamet og tilrettelægger selv vores opgaveløsning i dagligdagen, ligesom vi leverer de aftalte resultater indenfor aftalt tid, økonomi og kvalitet

Så hvis disse udfordringer tiltaler dig, og du mener, at du kan indgå i vores miljø og være med til at udvikle vores drift yderligere, så kan denne stilling være noget for dig.

Vi går naturligvis ud fra, at du har en god erfaring og/eller uddannelse indenfor den almene sektor eller det private enten som ejendomsfunktionær eller anlægsgartner. Herudover forventes egen bil til rådighed.

Stillingen ønskes tiltrådt senest 01.09.2017. Løn efter overenskomst. Samtaler afholdes uge 26. For yderligere information kontakt gerne Teamleder Team Teknik & Drift Jens E. Møller: 87 20 19 20.

Send os din ansøgning senest 23.06.2017 til: info@ab-silkeborg.dk

Arbejdernes Byggeforening

Færgegården 1, 8600 Silkeborg, Tlf. 86 82 37 88

E-mail info@ab-silkeborg.dk - www.ab-silkeborg.dk

www.BoligSilkeborg.dk

Arbejdernes Byggeforening er en almen boligorganisation med 2.658 boliger i Silkeborg og omegn. Vi er i dag 39 engagerede medarbejdere, fordelt på ejendomsdrift og administration.

Se flere jobs