Tip os

Spændende ny idé i biogas-sagen i Lemming

11. oktober 2017, 14.33

Biogas Foreningen af gårdbiogasanlæg, som Mads Niær Kristensen er formand for, får hermed følgende spændende gratis idé til mindre gårdbiogasanlæg, som ikke ligger tæt ved hovedgasledninger. De har følgende fordele:

Styrke udvikling af anlæg til separate gårde som Niærs, som kan afgasse gårdens egen gylle og samtidig bruge lokale biomasser fra mark og græsrabatter i nærheden samt mad-affald og andet bioaffald fra for eksempel grødeskæring m.m. Anlæggene skal naturligvis ikke bygges, så gældende regler kun lige er overholdt, men laves optimalt gode. Her vil standardanlæg kunne sikre, at den dybe tallerken ikke skal opfindes hver gang.

Indkøb af lastbiler med tryktanke op til 500 bar, som i dag allerede bruges til flydende brint. Dette vil give 1-2 læs gas/dag. Så slipper ejeren for at grave gasledninger ned til hovedgasnettet med store erstatninger til følge, især når jordejeren véd gassen skal frem, alternativt vil nogle måske nedlægge veto, som blokerer for nedgravningen.

Den afgassede gylle kan spredes lokalt som god gødning med færre lugtgener og lav transportudgift, hvilket støtter regeringens grønne politik og mål med tilskud til denne.

Lokalt for Lemming gælder, at rigtig mange også støtter biogastanken ifølge afstemningen på høringsdagen. Gyllen skal blot ikke køres på smalle landsby- og skolecykelveje med trælse trafikale risici i alle de skarpe sving, stejle bakker, fedtet og isglat føre og sen eller ingen snerydning. Trafiksikkerheden vil være uændret dårlig, men klart bedre end med mange tunge transporter.

Bedste løsning er stadigvæk kun at bygge biogasanlæg på industrigrunde, hvor vejene er egnede og uden naboer tæt ved.


Ordet er dit