Tip os

Skole og foreninger vil samarbejde

02. januar 2017, 10.18

FREDERIKS Foreningslivet i Frederiks søger nu kommunen om tilskud til en aktivitetsmedarbejder til et samarbejdsprojekt mellem Frederiks Skole og de lokale foreninger.

Kommunens kultur- og fritidsudvalg skal tage stilling i sagen ved dets næste møde.

Via aktivitetsmedarbejderen ønsker man at højne indsatsen omkring skole- og foreningssamarbejdet og med en forebyggende indsats, som styrker et lokalsamfund, hvor alle bidrager til fællesskabet. Formålet er at få ansat en medarbejder, som kan være bindeled for elever, forældre og de frivillige i foreningslivet.

Projektet indebærer, at eleverne får mulighed for at afprøve forskellige fritidsaktiviteter i skoletiden og derved eventuelt finder deres kommende fritidsinteresse. Herudover er der fokus på at hjælpe børn og unge i gang med en fritidsaktivitet, som giver dem gode oplevelser med idræt, bevægelse og aktiv fritid og som fastholder dem i foreningslivet og i lokalsamfundet. mh


Ordet er dit