Tip os

Silkeborgs politikere svigter et helt bysamfund

11. oktober 2017, 14.33

Biogas Silkeborg Kommune har valgt sig selv, som outdoor-hovedstad, men de har åbenbart ikke iberegnet, at oplandet skal være med til, at give turister og borgere outdoor- oplevelser.

Det får man spoleret ved at placere et meget stort biogasanlæg lige midt i den smukke natur ved Lemming. Vores lokale vejnet vil hurtigt blive ødelagt af de mange tunge lastbiler, som skal fragte gylle og biomasse rundt i området, og alt byrådet har af »visionære« ideer omkring trafik, er udførsel af vigepladser og intelligent varsling om tung trafik på vej.

En løsning som aldrig kommer til at virke i praksis. Vores område vil slet ikke blive attraktiv at opleve eller bosætte sig i. Hele dette sindssyge projekt vil ødelægge mere end det vil gavne byen. Både visuelt og økonomisk vil Silkeborgs borgere og kommune komme til at betale dyrt for denne placering, og ikke mindst hele lokalsamfundet.

Kan det virkelig passe at adskillige borgere skal miste deres opsparing/friværdig i deres huse, blive insolvente, for at tilgodese godsejeren fra Grauballe, Mads Niær og fylde hans lommer.

Er man virkelig ikke mere visionær og fremsynet i Silkeborg Kommune, at man lader hånt om andre alternative placeringer, hvor vejnettet er gearet til tung trafik.

Grøn energi er en smuk tanke, men ikke hvis man i processen nægter, at tage stilling til de trafikale omkostninger. Ved at placere biogasanlægget ved Lemming vælger man at samle al den tunge trafik på meget små veje, hvorimod ved en placering ved kraftvarmeværket samler man netop den tunge trafik på en dertil indrettet stor vej, der er bygget præcis til sådan en belastning. Der vil man også nemt kunne få implementeret husholdningsaffald, som en del af processen. Bare en visionær ide, som byrådet gerne må benytte sig af.

Kan det virkelig være rigtigt at Jysk Bank lytter mere til byens borgere end de folkevalgte politikere.

Forkortet af redaktionen


Ordet er dit