Tip os

Søholt og Nordvestbadet - modsætninger eller muligheder?

13. september 2017, 12.39

SVØMMEBADE Onsdag den 7. september afholdt Idrætsrådet et fint vælgermøde om idrætspolitik. Mødedeltagerne havde naturligt nok mange spørgsmål til såvel fremtiden for Nordvestbadet i Alderslyst og planerne om en multiarena på Søholt. Desværre fik de ikke mange klare svar. Det er ærgerligt, at det siddende udvalg for Fritid, Kultur og Idræt ikke kan præsentere en samlet plan for idrætsfaciliteter i Silkeborg.

SF ønsker en samlet plan for Søholt, der giver plads til de idrætsgrene, som det er meningsfuldt at placere netop der. Samtidig har vi et ønske om, at arealet udnyttes bedst muligt med mindst mulig gene for sportsfolkene. Derfor vil en multiarena, der rummer såvel svømmecenter, som cykelbane og gerne andre faciliteter være en god løsning. Og der kan sikkert også findes andre løsninger, hvor klubber kan dele faciliteter, så der er liv på området mange timer om dagen, når både bredde og elite skal træne og have konkurrencer.

Når det gælder svømmefaciliteter, så er der et stort og udækket behov. Klubberne tilbyder den svømmeundervisning, som mange har brug for bl.a. for at kunne færdes sikkert på søerne og Gudenåen. Så hvorfor nedlægge Nordvestbadet? I stedet kunne man etablere et udendørs badeland på området sammen med svømmebassin. Det ville være et godt supplement til de aktiviteter, der kan finde plads i det nye Kultur- og Aktivitetshus på Nordre Skoles grund, ikke bare for borgerne i Alderslyst, men for mange familier, unge og ældre i store dele af Silkeborg Kommune.


Ordet er dit