Tip os

Regler for skilte til museer - også Jysk Brandmuseum

06. april 2017, 13.18

DEBAT Reglerne for skilte på offentlige vejarealer, i byerne og i det åbne land er overordnet besluttet af Folketinget. Reglerne skal blandt andet sikre, at trafikanter ikke bliver distraheret og kører galt, og at vi ikke får udenlandske tilstande med en skov af forskellige skilte; det ene skilt større end det andet. Reglerne er de samme for alle - i Kjellerup såvel som i Silkeborg, i Herning såvel som i Viborg - også selv om Ib Thomsen fra Jysk Brandmuseum mener, at der i Silkeborg by gælder andre regler end i Kjellerup, som han giver udtryk for i et læserbrev i tirsdagsavisen.

Silkeborg Kommune ønsker naturligvis at tiltrække turister, også til Jysk Brandmuseum. Jeg ved, at kommunens medarbejdere siden 2012 har haft en lang og omfattende dialog med Ib Thomsen om skilte til Jysk Brandmuseum. Det er min opfattelse, at vi har været meget imødekommende, og at kommunens medarbejdere gentagne gange har vejledt og rådgivet om mulighederne for at skilte.

Da museet ulovligt satte skilte op på trods af, at museet kendte reglerne, tilbød kommunen at udskifte og betale for et lovligt vejskilt. Museet har også fået lov til at opsætte et andet skilt samt et midlertidigt skilt i højsæsonen. Det er derfor forkert, når Ib Thomsen i tirsdagens avis skriver, at det ikke har været muligt for Jysk Brandmuseum at få et skilt op for at vise hen til museet.

Vi har også to gange politisk behandlet Ib Thomsens ønsker om skilte, ligesom han flere gange har klaget til Vejdirektoratet uden at få medhold.

Vi vil fortsat meget gerne hjælpe Ib Thomsen, men der er nogle regler, som af samfundsmæssige hensyn gør, at man i Danmark ikke bare kan sætte skilte op, som man selv synes og har lyst til. De regler har Ib Thomsen naturligvis ret til at være uenige i.


Ordet er dit