Tip os

Region Nordjylland sparer ikke på brugen af neurocentret

13. september 2017, 12.44

Neurocentret Flere læserbreve og nyheder har de seneste dage omhandlet kritik af Region Nordjylland, som kritiseres for at spare på brugen af den specialiserede neurorehabilitering ved Hammel Neurocenter.

Sammenhængen er, at neurocentret skal nedlægge senge og fyre en række medarbejdere. Det er beklageligt, og jeg kender ikke årsagen til dette. Men jeg må understrege, at Region Nordjylland ikke sparer på den specialiserede neurorehabilitering. Region Nordjylland visiterer og henviser altid sine patienter på baggrund af en lægefaglig vurdering.

Derfor undrer jeg mig over udtalelser om, at Region Nordjylland skulle spare penge ved at sende færre patienter til neurorehabilitering ved Hammel Neurocenter. Det har intet på sig.

Ser vi på den økonomiske del, så har Region Nordjylland i de seneste år derimod haft stigende udgifter til netop specialiseret neurorehabilitering ved Hammel Neurocenter. I 2015 kostede det Region Nordjylland godt 45 mio.kr. at sende nordjyske patienter til Hammel. I 2016 var udgiften forhøjet til godt 46 mio.kr. Og til og med maj 2017 har Region Nordjylland haft en udgift på 24 mio. kr. til Hammel Neurocenter. Det er 3 mio. kr. mere sammenlignet med samme periode i 2016.

Ser vi på antallet af visiterede og henviste patientforløb til Hammel Neurocenter, var det i første halvår af 2015 48 patientforløb. I første halvdel af 2016 var antallet 35, og til og med maj 2017 har regionen henvist 30 patientforløb til Hammel.

Ser vi på patientforløbene, så sendte Region Nordjylland tidligere patienter til udredning på Hammel Neurocenter. Kompetencerne til denne udredning er i dag tilstede i Region Nordjylland. Det har betydet et fald i antallet af henvisninger til Hammel Neurocenter. Herudover har det haft en betydning, at Region Nordjylland i dag tilbyder trombolysebehandling til egne patienter - en behandling som patienterne tidligere måtte til Region Midtjylland for at få. Med trombolysebehandlingen kan skaderne af en apopleksi ofte begrænses, og det efterfølgende rehabiliteringsbehov er derfor et andet.

Jeg er enig i de seneste dages udtalelser om, at hjerneskadeområdet - det skal vi værne om.


Ordet er dit