Tip os

Plads til forskellige boligmuligheder i kommunen

20. marts 2017, 14.04

DEBAT I Silkeborg kommune er der mulighed for storparceller op til 10.000 kvm i en række lokalområder - typisk i kommunens landsbyområder.

Det forslag til kommuneplan, kommunalbestyrelsen har sendt i høring, lægger op at droppe denne mulighed. Begrundelsen er, at staten ønsker at begrænse det råderum, en kommune har til boligudstykninger.

Det er her de 31 kommunalpolitikere skal træde i karakter. Folketinget vedtager lovene, kommunalpolitikerne skal fastlægge udmøntningen. Ønsker byrådet en mangfoldig kommune med plads til forskellige boligønsker, eller?

I Silkeborg by er der ønsker om højhuse, lejeboliger og parceller.

Jeg så gerne mulighed for storparceller i bymæssig bebyggelse, men afskaffer kommunalbestyrelsen muligheden for storparceller i Hjøllund, Vinding og i alle kommunens landsbyområder, så er der for fremtiden lukket for det varme vand.


Ordet er dit