Tip os
Den nye bestyrelse i Odd Fellow Ordenes Søsterloge nr. 36 Karen Jeppe. Siddende fra venstre mod højre: Overmester Susanne Scroll og undermester Lise Kynde. Stående fra venstre mod højre: Sekretær Lisbeth Salvesen Kristensen, kasserer Lene Dybdal Clausen, fungerende eksmester Tove Schiewe og skatmester Anna Grete Svenningsen.

Nye bestyrelse i Søsterlogen

18. maj 2017, 14.00

Odd Fellow Ordenes Søsterloge nr. 36 Karen Jeppe har valgt ny bestyrelse for de kommende to år. Bestyrelsens sammensætning er nu:

Overmester Susanne Schroll, undermester Lise Kynde, sekretær Lisbeth Salvesen Kristensen, kasserer Lene Dybdal Clausen, skatmester Anna Grete Svenningsen. Derudover fortsætter den tidligere overmester Tove Schiewe som fungerende eksmester.

Odd Fellow Ordenens hovedmål har både et etisk og humanitært sigte. Et etisk rettet mod det enkelte medlem, og et humanitært rettet mod det lokale, nationale og internationale.

Logen støtter årligt med donationer til samfundets svageste i det lokale område. Søsterloge nr. 36 Karen Jeppe har hjemme i Ordensbygningen på Håndværkervej 6 Silkeborg.


Ordet er dit