Tip os

Matador-mix i Fælleshuset

21. december 2016, 18.22

rødkærsbro Fælleshuset i Rødkærsbro inviterer til foredragsaften den 17 .januar.

Her vil valgmenighedspræst, foredragsholder med mere Ronald Risvig om »Matador og Kristendom - 24 fortællinger om vort liv«.

- Den folkekære tv-serie Matador er omdrejningspunktet for en ny bog om de kristne værdier, som de afspejler sig i hverdagen. For nok er der alle intrigerne og magtkampene, side om side med sladderen i Korsbæk, som vi spejler os i - men under det hele ligger den varme og forløsende humor, der gør, at vi trods alt rummer og ser hinanden som dem vi er på trods af alle skel for humoren er i sit væsen beslægtet med evangeliet, fortæller Ronald Risvig.

Ronald Risvig udgav bogen »Matador og Kristendom - 24 fortællinger om vort liv« i november 2015. Han er kendt på egnen, hvor han har boet i en del år og blandt andet været skoleleder for LOF i 90erne, og han har blandt andet stået for Sommerhøjskolerne, indtil han blev ansat som præst i 2013 for Valgmenigheden i Aulum-Vinding-Vind. ks


Ordet er dit