Tip os

Kærkomne besøg på Christiansborg

21. april 2017, 12.36

Hvert år vises der omkring 90.000 gæster rundt i Folketinget. Det høje tal er meget positivt for vores folkestyre. Mange af de besøgende er skoleelever, der kommer for at få indsigt i Folketingets arbejde og det danske demokrati. Selv har jeg fornøjelsen at få besøg på Borgen af mange midtjyske skoleklasser, der kommer forbi som led i en tur til København.

Det er en sand fornøjelse at opleve den nysgerrighed og det engagement, der findes hos de fleste af eleverne, når vi ser på og taler om Grundloven og Jyske Lov, eller besøger tilhørerpladserne i folketingssalen. Det er helt afgørende, at også de kommende generationer har forståelse for folkestyret og vores frihedsrettigheder, som noget umisteligt og blivende i vores dejlige lille land. Men også noget, der kræver engagement og medleven fra borgernes side, hvis ikke vi vil overlade udviklingen af det danske samfund til en lille håndfuld personer, der ikke nødvendigvis er helt repræsentative for de brede befolkning.

Under besøgene taler jeg også med eleverne om de kloge ordsprog, der pryder maleren Rasmus Larsens smukke frise i vandrehallen. »Gud giver enhver fugl sin føde, men kasten den ikke i reden til den«, lyder et af de ordsprog, der giver anledning til en god og opbyggelig snak med eleverne om, at vi er forpligtet til at yde en indsats til gavn for samfundet og os selv ud fra de evner, vi hver især er udstyret med. Tingene kommer ikke af sig selv.

Der er glædeligvis også andre grupper af midtjyder, der aflægger besøg hos mig på Christiansborg. Forleden havde jeg den udsøgte fornøjelse at tage imod »Aktive Kvinder i Silkeborg«. Det er ikke hver dag, at man får besøg af en gruppe dejlige damer fra hjemstavnen.

Før påske fik jeg også besøg af læsere af Midtjyllands Avis, der var på bustur til hovedstaden under kommando af chefredaktør Hans Krabbe. Alle besøgene er særdeles kærkomne, dels som et udtryk for en positiv interesse for folkestyret, dels som en rigtig god kontakt hjem til den landsdel, hvor jeg er valgt og selv bor.

Omvendt er det også vigtigt, at vi folketingsmedlemmer husker at komme på besøge langt væk fra magtens centrum. Jeg glemmer aldrig de manende ord, som daværende formand for Folketinget, Christian Mejdahl, gav os nyvalgte folketingsmedlemmer i februar 2005. Han sagde: »Tillykke med valget. Husk, at I skal arbejde hårdt til gavn for befolkningen inden for disse tykke mure. Men glem aldrig at komme uden for murene, ellers er det til sidst ikke noget værd, det som I laver herinde«.

Mandage er normalt mødefri i

Folketinget, netop for at vi medlemmer kan leve op til disse kloge ord ved at foretage feltbesøg og deltage ude i landet, og derved holde kontakt med virkeligheden og borgerne. En god kontakt mellem befolkningen og de folkevalgte går således begge veje. Jeg ser frem til i de kommende år at modtage mange flere kærkomne besøg på tinge hjemme fra Midtjylland.

Tak for besøget!


Ordet er dit