Tip os

Jeg savner et svar, Bent Hansen

12. august 2017, 08.10

REGIONSHOSPITALET Kære Bent Hansen: Svar venligst!

Som politiker med stor interesse i blandt andet ældre- og sundhedsområdet stillede jeg her i MJA den 7. juni regionsrådsformand Bent Hansen følgende spørgsmål:

- Hvad vil det koste at gøre gavlbyggeriet i Silkeborg færdigt?

- Er der en plan for, hvornår det skal ske?

- Er der en plan for afskaffelse af fire-sengsstuer (ikke ved nedlæggelse af sengepladser) i Silkeborg?

Desværre mangler jeg fortsat at få svar på i hvert fald to af spørgsmålene, og som ansvarlig politiker helmer jeg ikke, før jeg får et kompetent svar, som både jeg og interesserede silkeborgensere kan forholde os til. For Bent Hansens replik i MJA den 23. juni besvarede desværre ikke spørgsmålene. Til gengæld skrev han, at Regionshospitalet Silkeborg ikke er noget B-hospital, og at »vi ikke som tidligere har behovet for de ekstra kvadratmeter«. Derfor er gavlbyggeriet ikke sat i gang.

Jeg måtte derfor til tasterne igen og gentage mine spørgsmål, som blev bragt i MJA den 27. juni.

Den 30. juni havde fire ledende overlæger fra Regionshospitalet Silkeborg et indlæg i MJA, som bekræfter mit standpunkt. Lægerne skriver: »Regionshospitalet Silkeborg har i flere år kæmpet med endog meget store pladsproblemer, og det er det eneste af de seks hospitaler i regionen, hvor der ikke er planlagt nybyggeri af én eneste ekstra kvadratmeter.« Pladsproblemerne har allerede konsekvenser i form at lange ventelister mv., og der er søgt om opsætning af skurvogne. Men det er der heller ikke økonomi til.

Det er bekymrende, at der kan være stå store forskelle i opfattelserne mellem de faglige eksperter og den politiske ledelse.

Samme dag - den 30. juni - kom så et indlæg i MJA fra regionsrådsmedlem Henrik Fjeldgaard (S), skrevet i en tone og på et niveau, som vi ellers ikke er vant til, når det er Bent Hansen selv, der besvarer de spørgsmål, han bliver stillet. Det er skuffende, at diskussionen ikke kan holdes på et sagligt og ordentligt, politisk plan, hvor man forholder sig til fakta og politik og går efter bolden og ikke personer.

Fjeldgaard mente dog, at det vil koste i omegnen af 30 mio. at gøre gavlbyggeriet færdigt. Så det fik vi altså svar på.

Her er det i parentes bemærket værd at huske på, at regionens årlige budget er på 27 mia. og investeringsrammen er på 630 mio. Til de to små akuthospitaler i regionen (Horsens og Randers) kan der interessant nok findes midler til udbygninger for 1-2 mia.

De sidste to spørgsmål undgik Fjeldgaard at besvare på vegne af Bent Hansen, og henviste i øvrigt til, at Bent Hansen ikke genopstiller, og derfor heller ikke er den rette til at svare på spørgsmålene - selvom de jo dog relaterer sig til den indeværende regionsrådsperiode, hvor Bent Hansen er formand.

Jeg spurgte jo: ER der en plan..?, og ikke: KOMMER der en plan..?

Borgerne har krav på ordentlig information - uanset om det er populært eller ej. Så kære Bent Hansen: Svar venligst!


Ordet er dit