Tip os

Ingen pjæk blandt hjemmehjælperne

10. januar 2017, 13.14

DEBAT Kristian Pihl Lorentzen har fra sin faste stadeplads i avisen en artikel - »Længere på literen« - som jeg i første omgang troede henvendte sig til nogle skattekuede bilister, men ak, så let går det ikke med K.P.L. Han er major uddannet i den danske hær. Så fra hans side må man naturligvis acceptere nogle tiltag for at narre fjenden, men nu er det sådan, at jeg tog realen med. Ved en nærmere efterlæsning gik det op for mig, at K.P.L. sigtede mod en meget større målgruppe, nemlig alle offentlig ansatte over- eller under hovedet.

Se dèr er jo noget at komme efter.

Et overforbrug af sygetimer - læs pjækketimer. Hvis man skal tro KPL, men det skal og kan man ikke.

Her er det så heldigt eller uheldigt, at jeg har fuldstædig fast grund under fødderne, når talen er om hjemmehjælperne. Jeg er nyder af hjemmehjælp mindst tre gange om dagen, også om natten, når det er nødvendigt.

Hvis nogen skulle føle trang til at nedgøre hjemmehjælpernes arbejde, så skal jeg komme efter dem med den tykke ende af vandøsen. Det ville være en frækhed af uoverskuelige dimensioner. De mennesker løber bogstavelig talt, når de er på arbejde.

De arbejder under vilkår, som ingen andre på det danske arbejdsmarked vil acceptere. Så mit bedste råd til K.P.L. er:

Tag og stik piben ind. Jo før jo bedre.

Til slut en lille morsom tanke. Hvordan mon herr majoren ville te sig i et veritabelt kvindeoprør?

Måske skal der nogle mænd ind i hjemmehjælpernes rækker til at brokke sig på rette tid og sted.


Ordet er dit