Tip os

Hvad siger borgerne til Favrskovs budget?

13. september 2017, 12.57

BUDGET Favrskovs budget 2018-21 er nu sendt i høring, og vi venter spændt på høringssvar. Personligt håber jeg, skolernes nye samarbejdspartnere fra erhvervsskoler/erhvervslivet vil give deres mening til kende. Kan de se sig selv i budgettet - eller skal noget præciseres tydeligere?

Jeg tror, mange borgere generelt vil være meget tilfredse med budgettet - der er givet penge til f.eks. skoler, veje, fodboldbaner, cykelstier, extra ressourcer til de yngste - ja mange er tilgodeset - og disse nye anlæg og tiltag kan vi støtte op om - ingen tvivl om det!

Vi i Dansk Folkeparti har indimellem haft svære forhandlingsperioder - men er nået til, at vi da er blevet hørt - noget dog kun som tekst og hensigtserklæringer.

. Vi håber, vi får byggesagsbehandlingstiderne kraftigt barberet ned.

. Vi håber, skolerne og i særdeleshed eleverne får gavn af de mange penge, der er tilført området - 6,5 mio. kr.

. Vi håber, skoleledernes bliver endnu dygtigere og at erhvervslivet bliver godt integreret i skolerne, så flere unge vil vælge en håndværksmæssig uddannelse.

Vi kunne ønske, der var givet mere til ældreområdet - til generel opnormering, men det var der ikke enighed om, og det viser jo blot, at velfærd kan gradbøjes.

Heldigvis er der givet mere sygeplejefaglig støtte og indsats til både psykisk syge og udviklingshæmmede, og der er givet mere hjælp til pårørende til hjemmeboende demente - det er vi glade for, og rækker pengene ikke, ja så er der jo et budget næste år igen.

Sidst men ikke mindst er partierne blevet enige om, at et kommende statstilskud til ældreområdet skal forblive inden for social- og sundhed. Det burde være en selvfølge i alle kommuner - det er det ikke - så vi er glade for den præcise tekst.

Vi siger god for budgettet, er klar på hvad der skal arbejdes videre med, og ser frem til høringssvarene.


Ordet er dit