Tip os
Kristin Espedal har modtaget pengene fra Tryg Fonden.

Hjælp til unge synshandicappede

12. oktober 2017, 15.00

Direktør Kristin Espedal, Blindes Arbejde, har modtaget 545.000 kr. fra Tryg Fonden til at hjælpe unge synshandicappede med at få en kompetencegivende uddannelse.

En undersøgelse fra Dansk Blindesamfund har vist, at hele 12,9 pct. af unge synshandicappede ikke består folkeskolens afgangsprøve og når videre i uddannelsessystemet. I stedet havner de på kontanthjælp eller førtidspension. Blindes Arbejde har mange års erfaring med at drive butikker, hvor medarbejdere, der er langt fra det ordinære arbejdsmarked, arbejder på særlige vilkår eller i fleksjob. Donationen skal bruges til at omsætte denne viden til en ny model, hvor medarbejderne løbende opkvalificeres gennem kurser, der skal skabe grundlag for godkendelse til en praktikplads for erhvervsuddannelsen.

Metoderne indbygges i et Blindes Arbejdes Akademi, hvor der arbejdes med kompetenceløft, kobling mellem praksislæring og skoleforløb opbygget via AMU-kurser, der kvalificerer til faglært niveau. Projektet har til formål at give blinde og svagsynede bedre muligheder for at opnå faglige kompetencer samt bidrage til og deltage i arbejdslivet.


Ordet er dit