Tip os

Helt forkert placering af biogasanlæg

13. september 2017, 12.38

BIOGASANLÆG Kære politikere i Silkeborg kommune.

Jeg har i lidt over 22 år boet på landet i Lemming. Jeg nyder freden og roen hver eneste dag, og jeg accepterer, når landbruget larmer eller lugter, når de har brug for det. Det er jo heldigvis langtfra hver dag, det sker. Nu ser det desværre ud til at det skal til at være hver eneste dag, og døgnet rundt, at vi skal acceptere larm fra den nærmeste store gård, som ligger på Allingvej 13.

Mads Niær Kristensen, som bor på Grauballegård, har planer om at bygge et temmelig stort biogasanlæg på Allingvej 13. Det bliver et anlæg, hvor der dagligt skal køre mange meget store tankbiler på vores små veje. Bilerne er 2,5 meter i bredden, og de mindste veje, de kommer til at køre på, er kun 3 meter. Mit spørgsmål er nu: Skal vores små veje i fremtiden gøres ensrettede? De er bestemt ikke bygget til disse store transporter. I mange år har man forsøgt at fjerne sorte pletter på vejkortet, men nu ser det ud som om, man forsøger at lave nye sorte pletter på vejkortet.

Larmen fra dette meget store anlæg (7400 m2 + 23 meter i højden) bliver op til 45 db om natten og 55 db om dagen. Det er derfor i døgndrift at alle os naboer, som bor nærmest, skal acceptere larmen.

I forvejen har Silkeborg kommune udpeget 2 placeringer til nye biogasanlæg i kommunen. Det ene sted er i Thorning og det andet i Kjellerup. For begge placeringer gælder det, at det ligger i erhvervsområder, og det er ud til store veje, som kan bære trafikken. For begge placeringer gælder det, at det ikke ligger klos op af de nærmeste naboer.

Så kære politikere i Silkeborg kommune . Kan det virkelig passe, at man på den ene side udpeger egnede områder i erhvervsområder, langt fra nærmeste naboer og med vejanlæg der kan bære trafikken, og så på den anden side placerer et anlæg, klos op af naboer, på nogle af kommunens mindste veje???

Kan det virkelig passe, at man ikke kan/vil prøve at finde en placering, hvor der er langt færre naboer, som bor så tæt på. Naboer som skal leve med larm i døgndrift, og naboer som vil få deres ejendomsvurderinger kraftigt barberet . med risiko for at blive stavnsbundet eller bundløs gæld, hvis man bliver nødt til at sælge. Kan det virkelig passe, at man ikke vil finde en placering, hvor vejnettet er gearet til den trafik der kommer.

Ved Grauballegård er der også meget store arealer nord for Grauballe, hvor et anlæg kunne placeres . også ud til en hovedvej. Her kan anlægget placeres, så der bliver meget længere til de nærmeste naboer. I forvejen er der placeret vindmøller på disse store arealer. Gyllen kunne så pumpes fra de 3 ejendomme i Lemming til Grauballe, og køres fra Ørevadgaard i Sejling på hovedveje/motorvej.

Og endelig kunne en placering også være ved Kraftvarmeværket, hvor gassen jo alligevel skal pumpes hen til. På sigt kunne man jo så også bruge restaffald fra dagsrenovationen. Dette er allerede foreslået af Enhedslisten. Hvis/når det kommer til at ske, vil det bringe mange flere store lastbiler ud på de små sogneveje. Alle fire steder er der vejanlæg, som er bygget til disse meget store transporter, og alle fire steder kan man lave en placering, hvor det er langt færre naboer, som bliver berørt.

Ved Bjerringbro er der netop bygget et anlæg. Dette anlæg ligger ud til en hovedvej med kantpæle, cykelstier, rumlestriber og 2 vejbaner med afstribning imellem. Kør lige et smut der forbi og se, hvordan vejanlæggene skal se ud, når der skal køre mange daglige transporter af meget tunge lastbiler.

Så kære politikere, jeg håber vi bliver hørt her ude på landet, langt fra rådhuset, så vi stadig i mange år fremover kan nyde roen og freden.


Ordet er dit