Tip os

Har Silkeborg vækstkuller?

12. oktober 2017, 13.39

indbyggertal Silkeborg Kommune har travlt med nye udstykninger. Radio 24/7 har nævnt, at der på landsplan er mellem 73 og 76.000 overskydende boliger i forhold til vores befolknings-udvikling. Det er statistik, men tendensen er der. Det er de bagvedliggende markedskræfter også. Boligbobler fremkaldt af grådighed fik man i 1815, 1871, 1929 og 2008. Tendensen til volumensyge er der.

Hele Silkeborg Kommune er og bør forblive med at være verdens bedste målt på kvalitet!

I konkurrence med Aarhus og andre storbyer er kvalitet identisk med de elementer, som folk, der søger fra storbyernes højhuse, kynisme og larm efterspørger.

Den kvalitet kan udfoldes i mange mindre byer i hele Silkeborg Kommune, byer, der kunne vinde ved at få et løft, vækst, der kunne holde liv i skoler, busser og anden eksisterende servicestruktur.

Ved at vækste koncentreret, som man nu arbejder på her i Sejs og Svejbæk, vælter man udgifter til skolestruktur osv. over på fremtidige budgetrunder - til mulig løsning!

Vækst og udvikling i de små lokalsamfund fra Ans i nord til Bryrup i syd, hvor man lokalt netop føler et behov for vækst, for nye ildsjæle, kan gennemføres uden, at man politisk behøver vælte rundt i lokalplaner, gamle bestemmelser og reguleringer fra amt og kommune, som folk har disponeret deres huskøb, deres drømme i tiltro til.

Hvis man alligevel gør det, kan det så undgå at få juridiske efterspil, erstatningskrav?

Og, hvad gør de berørte menneskers konkrete, bristede forventninger ved Silkeborg Kommunes image udadtil overfor potentielle tilflyttere?


Ordet er dit