Tip os

GPS-overvågning af bådene på Gudenå

18. august 2017, 13.20

SEJLADS Traditionen er ved næsten hver budgetforhandling i Silkeborg byråd, at takster for bådpladsleje og varmtvandsbadeanstalten er hede emner til overvejelser. Dog har jeg ikke registreret varmtvandsbadeanstalten endnu. Men bådpladsleje er nu et emne, som skal håndteres igen.

Jeg og SF har tænkt over, om det ikke er muligt at finde en løsning med et lidt længere perspektiv end den løsning, vi drøfter lige nu, og de forrige løsninger.

Der er to problemstillinger som skal med i en fremadrettet løsning.

1. Hvordan håndteres de store både, og behøver de at være større?

2. Hvordan får vi styr på hastigheden, altså overskridelsen af hastighedsbegrænsningerne? Kontrol osv.

SFs bud på en løsning fremadrettet er følgende:

Alle bådpladser får den procentvise samme stigning.

Nye både fra 2018, over 26 fod får den foreslåede takstforhøjelse, hvis båden fremføres med fossilt brændstof.

Der indføres et GPS-trackingsystem, som samtidigt med køb af bådenummer skal være påmonteret båden. Og via GPS-trackingsystemet kan det registreres, hvor hurtigt de enkelte sejler. Og med en alarm til bådens ejer når hastigheden er på grænsen.

Ved en 10% overskridelse overføres automatisk 1000 kr. til administrationen af bådnummersystemet. Ved en 25 % overskridelse overføres automatisk 2000 kr. pr. gang.

Efter tre gange overskridelse inddrages bådnummeret for denne sæson.

Systemet administreres af kommunen som myndighed i forhold til persondatalovgivning m.m.

På den måde kan man få håndteret udfordringerne med de store både og hastigheden, og så bør taksten stige årligt med pris- og lønfremskrivningen, som på alle andre områder.

Og så lige lidt mere fremadrettet: Hvis drivmiddel til både er fossilfri, (dvs. el) så kunne taksten efter SF's opfattelse halveres.


Ordet er dit