Tip os

Gl. Skibelundvej lægges om

Nogle var for, andre var imod en omlægning, der gik igennem udvalg, hvor Martin Sanderhoff (S) ikke var enig i beslutningen
12. januar 2017, 10.18

bjerringbro Efter etableringen af Engvejsbroen over Gudenåen, har Henrik Padkjær ønsket at omlægge en del af den private fællesvej Gl. Skibelundsvej.

Dette kræver en tilladelse af privatvejsloven, ligesom også det økonomiske aspekt skal behandles, fordi kommunen er blevet anmodet om at deltage i finanseringen af den nye vej.

GL. Skibelundvej er en grusvej med en kørebane på tre meter plus rabat. En ny vej vil have tilsvarende dimensioner.

Gl. Skibelundvej er en gennemgående vej, der starter ved den offentlige vej Violvej i Bjerringbro og slutter ved den offentlige vej Skibelundvej mellem Skibelundvej 70 og 74. På det første stykke går Gl. Skibelundvej i byen, og skiftet mellem land og by er mellem Gl. Skibelundvej 4 og Skibelundvej 68. Sagen omhandler den del, der ligger på landet. Med omlægningen ændres der ikke på, hvem der har vejret, og hvilken vej de har ret til at køre på.

Køres der ind fra Violvej vil vejen blive ca. 150 meter længere. Køres der ind fra Skibelundvej, vil ændringen af strækningens længde være ubetydelig.

Den eksisterende vej fjernes ikke, før ny vej er etableret.

Ansøgningen har været sendt høring i otte uger, men trods flere indsigelser, har Teknisk Udvalg besluttet at følge indstillingen fra forvaltningen, der skriver:

» Samlet set vurdere forvaltningen, at ejerne af ejendommene beliggende Skibelundvej 68 og Gl. Skibelundvej 7's interesse i omlægningen er større end de øvriges, herunder ejerne af ejendommene beliggende Skibelundvej 70 og 74, interesse i at undgå omlægningen.«

Martin Sanderhoff (S) kunne ikke medvirke til beslutningen, idet han mener, at det ikke er den bedste løsning af hensyn til de trafikale forhold.

Der skal i alt anlægges 790 meter vej. Henrik Padkjær vil påtage sig at fjerne gammel vej på egen grund.

Cirka 550 meter af det nye vejstykke ligger på Skibelundvej 68. Kommunen har godtaget, at Henrik Padkjær afholder udgiften på den del af vejen, mens Viborg Kommune påtager sig udgiften for de sidste 240 meter vej - svarende til en fordeling på 70-30.

Udgiften for Henrik Padkjær anslås til at være på omkring 250.000 kroner, mens kommunens udgift vil komme til at ligge på omkring 75.000 kroner.


Ordet er dit