Tip os
Foto: Jakob Stigsen Andersen

Giver overvågning sikkerhed?

19. april 2017, 13.42

Jeg er rigtig glad for, at der er nogen, der passer på mig. Jeg er rigtig glad for, at min kone passer på mig. Jeg er rigtig glad for, at min arbejdsgiver passer på mig. Jeg er rigtig glad for, at kommunen passer på mig. Jeg er rigtig glad for, at staten passer på mig. Jeg er faktisk rigtig glad for alle, der passer på mig og andre.

Engang i mellem - eller måske oftere end det, vil jeg gerne passe på mig selv, og jeg vil også gerne have lov til at passe mig selv - gøre hvad jeg vil og gøre det på min måde. Naturligvis fuldstændig inden for rammerne af et normalt og lovligt liv, hvor handlingerne, hvis der skulle være nogen, ikke går ud over andre eller mig selv for den sags skyld.

Jeg er således ikke særlig glad for at blive overvåget - hverken af min kone, min arbejdsgiver, kommunen eller staten, så længe jeg opfører mig ordentlig og gør det, der forventes af mig som ægtemand, medarbejder eller borger.

Mulighederne for overvågning er ufattelig store. Teknologierne på området er omfangsrige, og mulighederne for lagring og sortering er uendelige. Og fristelsen for at gøre det er forståeligt tilsvarende stor. Gennem et fintmasket overvågningsnet kan vi finde og efterfølgende forfølge selv den mindste forbryder. Eller overvåge helt almindelige borgere, der lever et almindeligt liv uden de store udskejelser i jagten på de brodne kar, som jo desværre findes i vores samfund.

Når overvågningsapparaturet står der og overvåger, hvad er det så, det også fortæller os? Ja, det fortæller os historien om, at der er noget at være bange for. Jeg hørte engang Bjarke Frydensberg fra Roskilde Universitet sige noget i retning af »Overvågning er ligesom at spise lykkepiller, der blot lindrer depressionen uden at gøre os lykkelige, mens overvågningen dæmper vores utryghed uden at gøre os trygge.«

Den øgede overvågning gør ikke de små og store trusler mindre, ej heller mindskes risikoen for at blive udsat for vold eller andre grove forbrydelser. Det giver blot staten eller andre mulighed for at registrere og kontrollere forbrydere i bedste fald og lovlydige borgere i værste fald.

Debatten om overvågning handler ikke om sikkerhed på den ene side og falsk sikkerhed på den anden side. De synlige overvågningskameraer har under alle omstændigheder ikke bevirket, at antallet af voldlige overfald er faldet.


Ordet er dit