Tip os
Lone Jensen, demenskoordinator i Nordfyns Kommune (til højre) fik overrakt prisen af Lone Vasegaard, der er formand for Demenskoordinatorer i Danmark.

Fynsk rollemodel kåret til Årets Demenskoordinator

Lone Jensen har gennem årene sikret, at det kompetenceløft medarbejderne i hjemmeplejen, på plejecentrene og i aktivitetstilbud har fået, er blevet omsat til praksis gennem supervision og faglig sparring
12. oktober 2017, 15.00

Demenskonsulent i Nordfyns Kommune, Lone Jensen, er kåret som Årets Demenskoordinator 2017. Prisen går til en eller flere demenskoordinatorer, der yder en særlig indsats på demensområdet. Ledere og kolleger kan indstille til prisen.

Prisoverrækkelsen fandt sted under overværelse af næsten 450 demenskoordinatorer på Demenskoordinatorer i Danmarks Årskursus på Hotel Nyborg Strand.

Demenskoordinator Lone Jensen får prisen som en anderkendelse af sit arbejde med at skabe kvalitet i hverdagen for borgere med demens og deres pårørende. Som kommunens eneste demenskoordinator varetager Lone Jensen et bredt område, der blandt andet rummer at skabe tillid blandt borgerne, synlighed blandt medarbejdere og en udvikling af kommunens demenstilbud i samarbejde med frivillige organisationer og erhvervslivet.

Lone Jensen beskrives som en god rollemodel, der tager nærværende og gode dialoger med såvel borgere med demenssygdom og med deres pårørende som med samarbejdspartnere.

Lone Jensen er en nøglepeson i udvikling af tilbud til borgere med demenssygdom, deres pårørende og ikke mindst for nyligt diagnosticerede borgere og deres pårørende. Et eksempel er afholdelse af Demensskole i 2016 samt et nyt tilbud om aflastning.

Kollegernes indstilling til prisen slutter med følgende:

»Lone gør en forskel i at skabe en demensvenlig kommune. Hun er demensven instruktør og har udover kommunale medarbejdere og frivillige, fået nogle erhvervsdrivende og kommunalbestyrelsen til at blive demensvenner. Hun fortjener at blive hylet for sin indsats.«

- En ydmyg og stolt Lone Jensen takkede for prisen og sagde: »Mit hjerte har altid stået bag arbejdet med demens. Det har det siden min uddannelse i 1994.


Ordet er dit