Tip os
Foto: Jens Anker Tvedebrink

Flygtningesituationen er for alvorlig til ideologisk fremstød

12. oktober 2015, 15.14

DEBAT Medlem af Silkeborg Byråd for Venstre Peter Nyegaard Jensen afslutter sit læserbrev i Midtjyllands Avis torsdag med en opfordring til, at de lokale aktører på arbejdsmarkedet sætter sig sammen for at koordinere indsatsen for at få de mange flygtninge, der kommer til kommunen, i arbejde.

Den opfordring vil vi i LO Silkeborg-Favrskov gerne kvittere for, og vi ser derfor frem til, at arbejdsmarkedsudvalget indkalder til et møde, som passende kunne blive første skridt frem mod en trepartsaftale, der foruden flygtningeemnet bør omfatte beskæftigelsesindsatsen i det hele taget.

Hvad angår de mange ankomne flygtninge er de både en udfordring og en mulighed. Det er en udfordring at sikre en ordentlig integration - og hvis vi løfter den opgave, så er der unikke muligheder for, at vores nye gæster kan blive et supplement til at øge arbejdsstyrken og sikre den nødvendige arbejdskraft.

Jeg tror på, at dette positive udgangspunkt for samarbejdet om opgaven gælder hele vejen rundt blandt aktørerne, og derfor er det i mine øjne meget uheldigt, at Peter Nyegaard Jensen i det, der ender med en opfordring til samarbejde får rodet pærer, æbler og spegesild sammen til noget, der i sidste ende bliver uspiseligt.

Det er ganske vist rigtigt, at arbejdsmarkedet og velfærdssystemet har udfordringer med både østarbejdere og flygtninge, men udfordringerne er vidt forskellige, og derfor holder Peter Nyegaard Jensens underkendelse af sprogundervisning til flygtninge ikke i virkeligheden. Hvis samarbejdet skal bære frugt, må der være mere styr på begreberne, og vi skal være enige om, at målet er at integrere flygtningene som det, Peter Nyegaard Jensen i sit indlæg kalder »nydere og ydere i det danske velfærdssamfund«.

I LO mener vi, at der skal en målrettet indsats til for at hjælpe den enkelte. Vi skal sikre, at der hurtigt foretages en kompetenceafklaring, og at man derefter finder den rette vej ind på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet. Allermest afgørende for integrationen er det, at flygtningene bliver taget godt imod på arbejdspladserne. I den forbindelse er det vigtigt for LO at understrege, at startydelse og indslusningsløn ikke er gode redskaber for integration, men udelukkende er et udtryk for en generel interesse i at trykke lønnen på det danske arbejdsmarked.

Flygtningesituationen er alt for vigtig til et ideologisk fremstød for indslusningsløn, og der findes mange andre tilbud, som er næsten omkostningsfrie for virksomhederne, og hvor der samtidig er særligt fokus på at få opkvalificeret den enkelte, så vedkommende kan indtræde i ordinært job.

I LO Silkeborg-Favrskov ser vi frem til at samarbejde med kommunen og de lokale arbejdsgivere om at skabe rammerne for fremtidens arbejdsgiver. Vi er parate, er I?

Forkortet af redaktionen


Ordet er dit