Tip os

Etablering af »2 minus 1-vej« - en politisk, trafikal sovepude

17. juli 2017, 12.03

TRAFIKSIKKERHED Gennem de sidste 30 år har vi haft adresse på Vattrupvej, 8620 Kjellerup, og har således om nogen opnået kendskab til, hvorledes de trafikale forhold afvikles på denne strækning. En vejstrækning, som forbinder de to byer Kjellerup og Thorning og således hovedvejene 13 og 52.

En strækning med megen trafik, periodevis tung trafik, og hvor høj hastighed er hverdagskost. Dette til trods for, at netop denne passage er en del af Margueritruten, som netop har til formål, at fremvise de skønneste steder i Danmark. Og mon ikke i et roligt tempo.

Glæden var derfor stor, da der for godt to år siden, blev truffet beslutning om, at Vattrupvej skulle ændres til »2 minus 1- vej«. Et vejnet med blot én kørebane i midten, samt en bred kantbane i begge sider af vejbanen. Et af formålene med etablering af denne vejtype var, én gang for alle, at få køretøjernes hastighed bragt ned samt give bedre forhold til cyklister samt fodgængere/løbere.

Desværre gik det ikke, som vi håbede. I dag oplever vi, at trafiktyngden er identisk med tidligere. Det samme gør sig gældende for bilisternes hastighed. Og for de»bløde« trafikanter, er det blevet langt farligere at færdes på Vattrupvej. Cyklister, fodgængere samt løbere må ofte springe for livet pga. farlige situationer med bilister. Bilister, der med høj fart må bremse hårdt op, trække ud i kantbanen for at vige for en modkørende bilist, med det resultat at den »bløde« trafikant må ty til grøftekanten!

Så derfor Linda Lyngsøe, formand for Blicheregnens Lokalråd, forstår vi godt jeres modvilje mod Silkeborgs Kommunes forslag om »2 minus 1-vej«. Det fungerer ganske enkelt ikke efter hensigten.

Derfor Silkeborg Kommune: Lyt til Blicheregnens Lokalråd: De har fingeren på pulsen!


Ordet er dit