Tip os

Efterskolelærer til Gødvad Efterskole

Efterskolelærer til linjen Håndværk, kunst og design på Gødvad Efterskole, Silkeborg pr. 1. august 2017.

Vi søger en lærer, der kan tegne undervisningen på skolens linje "Håndværk, kunst og design" sammen med linjens 3 øvrige lærere. Det skal være en underviser, som på skolens værksteder kan undervise med det håndværksmæssige og samtidig har flair for både kunst og design. Du skal være stærkt fagligt funderet indenfor arbejde med træ og metal, samt have gode håndværksmæssige færdigheder, der kan omsættes til undervisning for skolens elever.

Du skal kunne se muligheder i at koble den praktiske værkstedsundervisning sammen med undervisningen i de almene boglige fag (f.eks. dansk, matematik og engelsk).

Udover undervisning på linjefaget "Håndværk, kunst og design" indeholder stillingen efterskolelærerens opgaver (aftenvagter, kontaktlærerfunktion, studieture, weekendvagter mm.), samt undervisning på 1-2 valgfag (bl.a. idrætslige fag og værkstedsfag)

Erfaring med undervisning i dansk el. matematik i udskolingen samt brug af IT i undervisningen er en fordel.

Vi...

- er en specialefterskole med unge med særlige behov og særlige læringsforudsætninger

- er en praktisk-musisk-kreativ og prøvefri efterskole

- tager udgangspunkt i en narrativ samtalepraksis for at skabe de bedst mulige udviklings- og

læringsrum for den enkelte elev

- kobler den boglige undervisning sammen med den praktiske

- arbejder med begreber som selvforsyning, forpligtende fællesskab og praktisk undervisning.

Du...

- brænder for at arbejde med unge mennesker og har lyst til efterskolelivet

- har erfaring med eller lyst til at forene den praktiske undervisning med den boglige

- har pædagogisk uddannelse eller relevant undervisningserfaring.

- har kendskab til og lyst til at arbejde med vores særlige elevgruppe.

- er en glad og levende underviser, der sætter pris på at være velforberedt.

- har lyst til at udfordre vores elever både fagligt, personligt og socialt.

- er fortrolig med at beskrive og evaluere elever mundtligt og skriftligt

Vi håber, at have vakt din interesse. Skolens forstander Jacob Thorning kan kontaktes for yderligere information på tlf. 86820811. Vi holder informationsmøder mandag den 24. april kl. 10.00 samt tirsdag den 25. april kl. 16.00. Tilmelding til skolens sekretær på lc@goed.dk eller 86 82 08 11.

Ansøgninger sendes elektronisk med diverse bilag til lc@goed.dk senest mandag den 1. maj kl. 10.00. Samtaler finder sted mandag den 22. maj fra kl. 16.30. (ansøgere der bliver indkaldt til samtale får besked den 15.5).

Ansættelsen sker efter overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation.

Gødvad Efterskole er Danmarks ældste og største specialefterskole, og henvender sig til unge med særlige behov og generelle indlæringsvanskeligheder. Vi har 98 elever og 29 ansatte. Kernen i skolens undervisningstilbud er undervisningen på vores 5 linjer: Landbrug & gartneri, Køkken & sundhed, Musik & teater, Idræt & friluftsliv samt Håndværk, kunst & design. Begreber som selvforsyning, udviklingsmuligheder og forpligtende fællesskab er nøgleord, der gennemsyrer hverdagen. Skolen arbejder med en praktisk undervisning som indgangsvinkel til den boglige undervisning. En helt særlig undervisningsmetode som unge med særlige behov og indlæringsvanskeligheder kan profitere af, og som giver mulighed for faglig, personlig og social udvikling. Derudover har vi en meget lang og omfattende liste af valgfag, som tilbydes året igennem. Læs mere om Gødvad Efterskole på www.goed.dk