Tip os
Foto: Jens Anker Tvedebrink

Drop Nordskovvej og Drewsensvej Vest

15. juni 2017, 12.54

VEJANLÆG Med Søtorvets snarlige opstart, og de deraf følgende trafikrenoveringer på Søtorvet/Viborgbroen, som der ikke er afsat midler til, tja så kommer byrådet til at forholde sig til, hvilke projekter der skal udskydes, og hvilke der skal fremmes.

Der er nemlig ikke anlægsmidler til både Nordskovvej, Drewsensvej Vest, at nyrenovere Viborgbroen, nyt vejanlæg på Søtorvet samt et nyt kryds mellem Viborgvej og Ringvejen, efter SF s opfattelse.

Er der så andre områder i den kommunale verden, hvor anlægsprojekter kan udskydes/droppes til fordel for trafikinvesteringer?

Altså hvis det var det, man ville.

Der kommer flere børn nu, heldigvis. Der er lukket flere institutioners de sidste 4 år, for børnetallet gik ned, så med et stigende børnetal bliver der behov for nye institutioner, og dermed flere anlægsmidler.

Skolerne er der så stort et efterslæb på og med en ny Dybkærskole, ja så er der heller ikke noget at hente der.

Ældreområdet. Der mangler midler til plejehjem i Bryrup og Fårvang samt det nye i Alderslyst/Nordre Skole projekt.

Fritid, kultur og idræt. Der arbejdes med et nyt svømmecenter, som vi forlods er enige om at tage 50 mio. af kassen til, med efterfølgende opfyldning til 250 mio.

Så reelt er der ikke råd til de store trafikinvesteringer. Og for at sige det lige ud, vi bruger ikke den ikke disponerede del af kassebeholdningen. Det bidrager SF ikke til, vi vil ikke tilbage til en 2010-situation med en tom kasse og en statslig administration hængende over byrådet.

Derfor er SF's forslag: Drop Nordskovvej, drop Drewsensvej vest.

Søtorvets/Viborgbroen-vejens udvikling er langt den vigtigste opgave at få trafikrenoveret.

Den vækst, som byrådet længe har efterstræbt, viser sig nu. Flere børn, flere ældre, flere indbyggere og deraf et stigende pres på de basale velfærdsområder, også for nyanlæg.

Silkeborg Kalder, det kræver fornuftige investeringer med fokus på de nære velfærdsområder.

Der må prioriteres.

SF er klar også til at vælge og tage ansvar.


Ordet er dit