Tip os

Affaldsortering i skolerne er prisen værd

13. september 2017, 12.53

MILJØADFÆRD Peder Meyhoff fra Enhedslisten, som jeg har stor respekt for, bl.a. i kraft af den indsats, han har ydet i byrådet i den sidste byrådsperiode for at trække Favrskov i en grønnere retning, forklarer i et indlæg i Favrskovposten, hvorfor det ikke er ukompliceret, at kommunens institutioner - og dermed skoler - sorterer affaldet.

Meyhoff er bekymret for lærernes arbejdsbyrde, hvis affaldssorteringen blev gennemført. Som lærer, siger jeg tak for omsorgen. Skolereformen er et nyligt eksempel, hvor gode ideer søges gennemført uden omtanke for lærernes mulighed for at implementere de gode tanker.

Men, hvis vi lærer af de erfaringer og giver tid og økonomi til at udvikle ideen ordentligt. Giver de nødvendige resurser til skolen, så vil affaldssortering på skolerne ikke bare være en miljømæssig rigtig god ide, men også en gave til den læring, som vi i Alternativet mener, er vigtig at opprioritere. Vi ville kunne lave rigtig ordentlig tværfaglig undervisning, der understøtter alle de kompetencer, der kræves i den verden, vi er en del af i dag.

Vi lærere er ikke bange for forandringer og nye ideer. Vi har bare oplevet for mange gange, at ideer udviklet langt fra lærerværelset, af mennesker med god vilje, uden de nødvendige erfaringer og resurser, er blevet trukket ned over hovedet på Folkeskolen.

Et undervisningsforløb fra 0. til 9. årgang, gennemtænkt og udviklet i samarbejde mellem forvaltningen og skolerne, og hvor udgangspunktet er skolens egen affaldssortering, og hvor testen er, hvor godt det lykkes, vil være en gave til skolerne.

Peder Meyhoff anfører, at det vil koste ca. kr. 500.000,- at gennemføre. Det er et beløb, vi i Alternativet med glæde ville afsætte på kommunens budget. Hvis vi havde været en del af budgetforhandlingerne, ville det være noget, vi havde kæmpet for.

På længere sigt, ville det være en rigtig god investering. Vi ville opdrage, de unge - og rigtig mange af deres forældre - til en nødvendig, miljømæssig adfærd. En adfærd, der kan være med til at begrænse de foranstaltninger, vi bliver nødt til at tage for at sikre vores fremtid.


Ordet er dit